BG16RFOP002-2.092-0060-C01

ПИНК – ТУРС ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0060-C01 по проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ . Договорът е по процедура Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подкрепа на предприятиято, регистрирано по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Резултати : Предоставяне е подкрепа за малко  ,регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.  В резултат от изпълнението на проекта предприятието продължи дейността си 

Общата стойност на проекта е 5 505.07 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% ,от които 4 679.31 лв. европейско и  825.76 лв. национално финансиране.

Проектът стартира на 21.12.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.